THÔNG BÁO

Ban liên lạc Hội đồng hương Kiên Giang tại TP. HCM trân trọng thông báo.

Hội đồng hương Kiên Giang tại TP. HCM vừa lập trang web của hội là : Đồng hương Kiên Giang.

Địa chỉ truy cập : http://donghuongkiengiang.com.

Email liên lạc : donghuongkg@gmail.com

Trân trọng thông báo tin đến các Đồng chí, Đồng hương, các Sinh viên, học sinh Kiên Giang đang học tập và làm việc trong và ngoài nước được biết.

Kính mong được sự ủng hộ của quí Đồng hương.

TM. Ban Liên lạc Đồng hương Kiên Giang tại TP. HCM.

Phó ban

Hồ Hữu Lộc

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Hit Counter provided by laptop reviews