TIN BUỒN

Ban liên lạc Đồng hương Kiên Giang tại thành phố Hồ Chí Minh báo tin buồn cho quí đồng hương Kiên Giang tại thành phố Hồ Chí Minh biết tin. Thay mặt Ban liên lạc đồng hương Kiên Giang tại thành phố Hồ Chí Minh chia buồn cùng Đồng chí Lâm Minh Thành cùng tang quyến.

TM Ban liên lạc Đồng hương,

Hồ Hữu Lộc


Posted under: THÔNG BÁO

Comments are closed.


Hit Counter provided by laptop reviews